Điều khoản & Chính sách Bảo mật

Điều khoản

  1. Bằng cách đặt hàng với bảng điều khiển của chúng tôi, bạn sẽ tự động chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê bên dưới cho dù bạn có đọc chúng hay không.
  2. Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước. Bạn phải đọc tất cả các điều khoản dịch vụ trước khi đặt mọi đơn hàng để đảm bảo bạn được cập nhật với bất kỳ thay đổi nào hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.
  3. Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web của chúng tôi theo cách tuân theo tất cả các thỏa thuận được thực hiện với tất cả các trang web truyền thông xã hội trên trang Điều khoản dịch vụ cá nhân của họ.
  4. Giá của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các điều khoản vẫn có hiệu lực trong trường hợp thay đổi tỷ giá.
  5. Chúng tôi không đảm bảo thời gian giao hàng cho bất kỳ dịch vụ nào. Chúng tôi cung cấp ước tính tốt nhất của chúng tôi về thời điểm đơn đặt hàng sẽ được giao. Đây chỉ là ước tính và chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho các đơn đặt hàng đang được xử lý nếu bạn cảm thấy chúng mất quá nhiều thời gian.
  6. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cung cấp chính xác những gì người bán lại của chúng tôi mong đợi từ chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền thay đổi loại dịch vụ nếu chúng tôi cho rằng cần thiết để hoàn thành đơn hàng.

Chính sách bảo mật